• Тук ще се публикува статистическа и отчетна информация, информация публикувана в медиите, презентации и доклади от пресконференции, семинари и др...

 

Изпълнение и резултати

Страницата е в процес на разработка.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени