• Вашите въпроси може да задавате на имейла на проекта: allday@mon.bg

  • При технически проблеми с информационната система пишете e-mail на: g.georgiev@mon.bg

 

Въпроси и отговори по информационната система

Последна актуализация: 05.03.2013 г.

Въпрос: Качих нови споразумения на възпитателите за промяна на РЗ от 01.01.2013 г. , но на единия възпитател не променя заплата в справката остава старата. Какво да направя, за да ми приеме данните от последното споразумение? Днес е последния срок за качване в системата.ново
Отговор: Датата на влизане в сила на новото споразумение трябва да е последна, за да се изчисли възнаграждението по нея. Вероятно сте въвели 01.01.2013 г., а след това има друго споразумение, което влиза в сила след тази дата. Променете последното споразумение в системата на 01.02.2013 г., за да се изчисли възнаграждението за февруари по него.

Въпрос: Имаме възпитател, който е в болнични повече от един месец, но не сме взели външен възпитател да го замества, а двама учители от училището по график вземат часовете му . Пуснати са допълнителни споразумения на учителите с графика на часовете . Как да отразим промените в сайта, за да ни изчисли заплатите на тези учители? ново
Отговор: Променяте единствено в графиците името на възпитателя срещу съответните часове, които са взели или ще вземат.

Въпрос: Имаме ученик от Іа клас, който за втория учебен срок отново е подал молба за включване в ПИГ. Как да го запишем отново в системата?ново
Отговор: Само трябва да включите ученика в групата и да сложите дата на включване.
Ако тази година не е бил включен, то слагате датата му на първото занятие за включване, а ако е бил включен и изключен през предходния срок - изтривате датата на изключен и оставяте старата дата за включен.

Въпрос: Някои от новите ученици все още ги няма. Предполагам, че данните от началото на срока не са обновени?ново
Отговор: Не сме планирали обновяване на данните за втория срок в системата, затова отразете промените чрез предоставената форма за въвеждане на ученици.

Въпрос: През тази учебна година назначих нови възпитатели, като дата на назначаване е след 10 септември. В менюто изчисляване на възнагражденията дава заплата за цял месец, а не за част от него. Как да процедираме?
Отговор: В модула за изчисляване на работни заплати трябва да промените полето "Общ брой работни дни в месеца" и "Общ брой работни часове", като посочите вярната стойност - това е броя календарни работни дни и броя часове в месеца, които лицето би трябвало да изработи при пълна заплата. Автоматично ще се преизчислят останалите полета.

Въпрос: Имаме проблем с данните за възпитател. От няколко дни не се виждат в системата трудовия договор и платежните нареждания. Това дава разлика за съответните месеци. ново
Отговор: Най-вероятно е изтрито лицето или да са му променени данните, по-точно ЕГН. Възстановете данните на лицето в списъчния състав и ще се появят документите. В допълнение в списъка трябва да фигурират всички лица, които участват в проекта - общо, без да се трият или разделят по периоди.

Въпрос: Имаме нов директор и не мога да го запиша като отделен потребител с директорски права, а не смея да изтрия стария ни директор. Моля за вашето съдействие, за да мога да работя в системата.
ново
Отговор: Ако имате достъп до списъчния състав на лицата, вероятно по-лесно ще е следното: От достъпа на стария директор или техническо лице, въведете новия директор като ръководител ИИД и след като той се регистрира с имейл като ръководител, променете нивото му на достъп като директор.

Въпрос: Можем ли да изтриваме от списъка на учители/възпитатели - лица, които вече не са в трудови правоотношения с училището. В списъка липсват имена на учители/възпитатели, които са новоназначени. Списъка не е актуализиран - кой извършва това?
ново
Отговор: Не може да изтривате учители/възпитатели, които имат акаунт, или още повече ако имат изчислени възнаграждения. В списъка учителите не се актуализират от Админ (Админ не ги синхронизира), така че трябва да въведете новите ръчно.

Въпрос: След експорта на данни за учениците по класове от регистъра за движение на учениците в allday.mon.bg, учениците, които са дадени с некоректни данни и своевременно сме изпратили писмо за тях, не са отразени в регистъра, т.е. има ученици, които не са експортирани и аз не мога да ги разпределя в ПИГ.
ново
Отговор: Въведете ги ръчно.

Въпрос: Не работи генерирането на PDF в системата, какво да правя? ново
Отговор: Генерира се PDF, но можем да ограничаваме функцията при натоварване на сървъра или да я направим видима само за директор. Можете да копирате дневника от браузъра в Word, от който да го разпечатате в Landscape (пейзаж) формат. Инструкции при разпечатване.

Въпрос: Защо не можем да си изберем групите във формата за графиците, за присъствията също? ново
Отговор: Директорът или техн. лице трябва да въведе поне по един ред от график за даден учител, за да има достъп само до своите групи и да се появяват групите в падащото меню за въвеждане.

Въпрос: Защо не се явяват учениците от миналата учебна година? ново
Отговор: Старите данни са архивирани и ще бъдат достъпни само за справки.

Въпрос: Защо в сайта липсват цели паралелки? ново
Отговор: Последния експорт от Админ е актуален към 25.09.2012 г., когато сте били длъжни да имате подадени коректни данни. Прегледайте данните и се убедете, че са коректно подадени за текущата учебна година, в противен случай ги въведете ръчно.

Въпрос: Как мога да променя стойностите на въведен ред запис?
Отговор: Всички въведени записи се виждат в таблицата под формата за въвеждане. Първата колона (с удебелен шрифт) е с линкове, чрез които можете да влезете в самия запис и да извършвате корекции.

Въпрос: Как мога да изтрия документ или грешно въведен запис?
Отговор: Всички въведени записи се виждат в таблицата под формата за въвеждане. Ако няма качени файлове към записа в последната колона има икона X, чрез която може да изтриете записа. Ако има въведени файлове, първо трябва да изтриете файловете. Файлове (документи) се изтриват като влезете в самия запис (първата колона от таблицата е с линкове) и като влезете срещу всеки документ ще видите икона Х за изтриване.

Въпрос: Програмният продукт не начислява здравни осигуровки на лицето при неплатен отпуск?
Отговор: Да, защото неплатеният отпуск не се признава за разход по проекта.

Въпрос: Програмният продукт не начислява 70% от възнаграждението на работещите за първите 3 дни при ползване на болнични.

Отговор: Да, защото болничните не се признават за разход по проекта.

Въпрос: Но къде ще отнесем и как осигуровките при неплатените отпуски и болнични? На другата ведомост сумите са съвсем различни?
Отговор: Целта на системата не е да направи огледална ведомост на вашата, а да се направи така, че да се разбере какъв е точния разход по проекта и тази сума да ви се признае.

Въпрос: Получават се разлики от закръглянето в стотинките при заплатите и осигуровките, изчислявани от различните програми (които ползваме и този програмен продукт)
Отговор: Знаем, и това не ни притеснява, ако разминаването е с няколко стотинки.

Въпрос: При нашето изчисление сумата е с 2 ст. повече. Пишем на платежното "2 ст. не е разход по проекта" Така ли?
Отговор: Не, при разлика в стотинките нищо не пишете. Въвеждате това, което е в платежното.

Въпрос: При изчислението с програмния продукт сумата е с 2 ст. повече, а при нашето - по-малко. Тогава кой разход се признава - нашия или вашия и какво ще запишем на платежното, ако се признава пак вашия?
Отговор: Коя е точната сума, която ще ви се признае, ще въведе проверяващия. При разлика в стотинки в основно ще се признае вашия разход за сумата, която е по платежното.

Въпрос: На много места даваме заплатите в брой. Не можем да качим платежно, а касов ордер.
Отговор: Качвате РКО.

Въпрос: В Отчетни платежни документи за възнаграждения се качва ведомостта за възнагражденията на лицата - коя ведомост да качваме - тази, която се генерира от информационната система на проекта или тази, която излиза от нашия софтуерен продукт, защото има разминаване?
Отговор: Качва се ведомостта, която се генерира от информационната система. Сумите в нея са тези, които трябва да се възстановят от проекта. Все пак проверете от какво е разминаването във вашата ведомост - трябва да е от частта, която не се отчита и признава за разход по проекта - частта от учителски заплати извън тези по проекта, осигуровки за болнични, разни корекции... Целта на системата не е да направи огледална ведомост на вашата, а да се направи така, че да се разбере какъв е точния разход по проекта и тази сума да ви се признае. Затова качвате само ведомостта, генерирана от системата.

Въпрос: Проблем - системата не добавя сумата за първите 3 дни от работодателя, когато лицето е било в болнични.
Отговор: В модула за изчисляване на възнагражденията се включват само възнагражденията, които са за сметка на проекта – възнагражденията по трудов договор за дейностите по провеждане на целодневна организация на учебния процес и платения годишен отпуск на възпитателите. Съгласно инструкцията като разход по проекта не се признават обезщетенията за временна неработоспособност, поради което същите не се включват като възнаграждения. За първите три дни обезщетението за болест е за сметка на бюджета на училището.

Въпрос: Как да се процедира в случаите, когато възнагражденията се изплащат преди края на текущия месец, а лицето е излязло в болнични след изплащането им се налагат корекции, които се отразяват в следващия месец, например лицето е било в болнични през м.02, но обезщетението за първите 3 дни му се начислява през м.3, поради изплащане на заплатите преди разболяването. И в такъв случай лицето за м.3 ще има пълен отработен месец + корекция за минал месец в брутното възнаграждение и доначисляване на обезщетения за болнични за минал месец.
Отговор: В информационната система разходите се отчитат след края на месеца, върху реално изработените часове и спрямо отчета на лицето. Ако лицето е било в болнични, то няма отчетени часове, съответно не трябва да му бъде начислена сума за тях. Изчислявате и генерирате ведомост съгласно реалния отчет за месеца.

Въпрос: При отчитане на работна заплата на възпитател, назначен по трудов договор от 07.02.2012 г. се получава несъответствие в изплатеното трудово възнаграждение и изчисленото от програмата. Възпитателят няма отработен пълен месец и възнаграждението е за 17 работни дни /15 работни и 2 платен отпуск/. Как трябва да постъпим?
Отговор: Информационната система вече разпознава такива случаи, и ще изчисли вярно възнаграждението. Ако имате направен запис с грешни суми, го изтрийте и ще се генерира нов с коректните суми.

Въпрос: Във вид документ за съответния месец за ведомостта се иска № на документа - за какъв номер става въпрос?
Отговор: Вие решавате какъв номер да поставите - според вашите правила за водене на документацията. Поради тази причина генерираните през системата отчети, справки и ведомости са без номер.

Въпрос: Ако платежните нареждания за заплати са две / в случай, когато лицето изплаща заем или вноски във ВСК / - поотделно ли се качват или заедно, като за сума се изписва общата сума от двете платежни?
Отговор: И двата варианта са допустими. Ако отговарят на общата сума по ведомост препоръката е да ги качите заедно като изпишете общата сума от двете платежни.

Въпрос: На преподавател не му е изчислено възнаграждение, въпреки че има отработени дни и часове към възпитателската норма. Моля да разясните ситуацията.
Отговор: Погледнете дали броя отработени часове на лицето е цяло число или съдържа минути. Не е допустимо отработеното време да е часове и минути, и затова не ви изчислява възнаграждение. Оправете отчетите за часовете и тогава изчислявайте възнаграждение!

Въпрос: Трябва ли да качим отделно трудовия договор и допълнителното споразумение, въвеждайки полетата за всеки от тях? Ако трудовия договор е стар, сумите са в неденоминирани лева, които няма как да въведем?
Отговор: Качвате актуалния догвоор/допълнително споразумение и само за него въвеждате сумите в полетата. Прикачвате актуалното допълнително споразумение, а трудовия договор трябва да се качи само като файл към записа с актуалното доп.споразумение, а не като отделен запис. Така, че не въвеждате в полетата никакви стари данни. Ако имате ново допълнително споразумение в рамките на проекта, тогава то трябва да се качи отделно (с въвеждане на данни за ОРЗ, процент и др.), тъй като работните заплати вече са изчислени със стария документ, а след качването на новия - ще се изчисляват с новия.

Въпрос: Възпитателят ни започна работа на 11 януари с основно месечно възнаграждение 450 лева. Системата Ви генерира различна РЗ, вероятно защото лицето няма отработен пълен месец. Как да коригираме информацията така, че да постигнем работната заплата, която се генерира от нашата счетоводна програма?
Отговор: В модула за изчисляване на работни заплати трябва да промените полето "Брой работни дни в месеца", като посочите вярната стойност - това е броя календарни работни дни в месеца независимо дали лицето е на работа или не. Автоматично ще се преизчислят останалите полета.

Въпрос: При лица, които имат група инвалидност и не дължат ДОД, как да отбележим това, за да не се получи разлика в изчисленото възнаграждение?.
Отговор: В секцията за трудови договори и доп.споразумение вече имате опция да отбележите, че лицето е с намалена работоспособност (50 и над 50%). Прикачете и решението на ТЕЛК към този запис с трудов договор/доп.споразумение, за да го има при проверка. Въз основа на отбелязаната опция, в модулът за изчисляване на възнаграждения ДОД трябва да се изчислява правилно.

Въпрос: Фактурите, които трябва да въведем по артикули са с повече редове от колкото позволява системата. Как трябва да постъпим в този случай?
Отговор: Въведете фактурата до броя артикули, който ви позволява системата. След това влезте в нея и ще може да я "довъведете", тъй като се активират допълнителни полета за въвеждане на артикули.

Въпрос: При въвеждане на дата от цифровия блок на клавиатурата десетичната точка не работи. (Windows XP + Flextype по БДС стандарт)
Отговор: В полето за "дата", както и при всички суми, се допуска само символа "точка " (.), а вашият Windows е настроен вместо точка да работи със запетая. Може да промените това от Windows регионални настройки, които се намират в Control Panel -> Regional and Language Options, бутон Customise и за Decimal Symbol изберете ".".

Въпрос: При изчисляване на възнаграждението по проекта на учител/възпитател липсват данни и в полетата пише NaN
Отговор: Общия брой часове за месеца не е цяло число, а съдържа минути. Първо трябва да имате коректен графика, а след това да се изчисли възнаграждението.

Въпрос: В случаите, когато платежното нареждане е общо за няколко лица за изплатено възнаграждение към една банка как процедираме?
Отговор: Избирате вид документ - "Общо платежно / опис за изплатени възнаграждения", където качвате общото платежно нареждане или извлечение от масовото плащане с описа. Но задължително трябва да въведете и срещу всяко лице в системата сумата, която му е изплатена по проекта, без да прикачвате файл за всяко лице - ще се проверява общия документ.


Въпрос: Имаме проблем с изтриването на няколко дейности, които бяхме въвели в повече. Направихме присъствията неизвинени отсъствия, но пак не можем да ги махнем.
Отговор: Първо направете неизвинените отсъствия на присъствия (чрез поставяне на отметки и запис), след което вече може да ги направите на отсъствия. Когато имате неизвинени отсъствия на всички ученици, тогава може да изтриете дейността от графика чрез икона Х, която се намира в края на реда за съответната дата.

Въпрос: В отчета за отработените часове имам 1 учебен час, който ни се отчита по време на неработните дни. Как да го изчистя? Пробвах от меню"Допълнителна заетост", подменю "Други". Зададох "Платен отпуск", но нищо не се промени.
Отговор: Учебните часове се отчитат чрез графиците на групите. Коригирайте графиците така, че да отговарят на реално проведените часове - след като е бил неработен ден не трябва да има часове и присъствия/отсъствия за учениците.

Въпрос: Някои колеги са се объркали с календара и са нанесли присъствия и за месец март. Това ще създаде ли проблем при отчитането на отсъствията? При опит да се махнат отметките присъствията стават неизвинени отсъствия.
Отговор: Могат да въвеждат присъствия и отсъствия до текущата дата - системата не позволява да се въвежда в бъдеще време, а само до текущия ден.
Не е проблем че са въвеждали присъствия/отсъствия и за текущия месец. Вече въведено отсъствие може да се промени само на присъствие или на извинено отсъствие. Единствения начин да се изтрие изцяло е като се изтрие съответния ден от графика и после да се въведе отново, но препоръчваме просто да си въведат присъствията.

Въпрос: Нанесен е един час в повече за февруари и сега като нанесохме отсъствията не може да бъде изтрит изобщо. Другата колежка има същия проблем за януари. Няма ли начин за корекция, след като са нанесени отсъствия?
Отговор: Няма проблем да се изтрие часа от графика. Условието е да нямате нанесени присъствия, а само отсъствия или изобщо да не сте въвеждали присъствия/отсъствия. При това условие от меню "График" посочвате графика и кликвате на икона "Х", която се намира в края на реда (часа), който искате да се изтрие.

Въпрос: При нанасяне на извинените отсъствия една от колежките натиска бутона "запамети " преди да е нанесла присъствията за месец февруари в часовете по спорт и отдих, в следстие на което всички ученици от групата се запаметяват с неизвинени и това няма как да се промени. Надявам се да отключите формата, за да си направим корекциите и данните да отговарят на истината.
Отговор: Без проблем може да направите отсъствията на присъствия - просто слагате отметки и натискате "Запиши". За ваше улеснение има и бутон "Маркирай всички", чрез който всички кутийки на екрана се маркират, след което остава да отмаркирате отсъствията.

Въпрос: При отчитане на присъствия и отсъствия на учениците нямам колона за датата, в която има проведени часове. Кажете ми къде греша?
Отговор: Датите се взимат от въведения график. Ако ви липсва дата, то тя липсва и в графика. Добавете я в графика и ще ви излезе при присъствия.

Въпрос: Искам да въвеждам присъствия и отсъствия, но не ми се появяват учениците.
Отговор: Вероятно не сте разпределили учениците по групи - това става от меню Ученици. Ако имате разпределени ученици по групи, тогава проблемът ви е, че нямате въведен график.

Въпрос: За неучебните дни в графиците трябва ли да се пише нещо?
Отговор: Не, не трябва. Ако имате въведен график за неучебен ден, то следва да го промените спрямо реално взетите часове.

Въпрос: В неучебните дни, когато възпитателите са на работа, в допълнителните дейности се описват 8 часа "Допълнителна дейност в работния ден". Така ли е?
Отговор: Да, така е, ако са на работа.

Въпрос: Въведох графика за месец януари, когато се сетих, че съм отсъствала четири дни по болест. Не мога да изтрия дните изцяло /дата, дисциплина, часове/, затова изчистих само темите на самоподготовката, отдиха и заниманията по интереси. Правилно ли е?
Отговор: Не е правилно, защото вероятно тези часове са взети от ваш заместник. Когато са провеждани часове от заместник, то трябва в графика да фигурира името на заместника и да се отбележи с отметка, че е заместник, когато заместването е краткосрочно (не се начисляват възнаграждения за тези часове)

Въпрос: Въвела съм два пъти самоподготовка в един клас на една и съща дата в един и същи час на 31.01. Системата не ми позволява да изтрия един от часовете. Какво да направя?
Отговор: Вероятно имате въведени присъствия. Направете ги на отсъствия и ще можете да изтриете датата (чрез икона Х в последната колона на реда на графика).

Въпрос: Отскоро имаме нов учител/възпитател, моля актуализирайте данните за преподавателите, за да може той да се регистрира в системата?
Отговор: Не е необходимо да чакате актуализиране на данните. Добавянето на всякакви потребители на ниво училище става само през профила на директора или на техническо лице. За целта отивате в меню "Учители/Възпитатели" и чрез формата за добавяне попълвате трите имена и ЕГН на лицето, след което му давате достъп и той може да се регистрира.

Въпрос: Необходимо ли е в информационната система на Проект BG051PO001-3.1.06 да се отразяват неучебните дни, обявени за такива по заповед на министъра на образованието, младежта и науката и/или на кмета на общината? Как да се извърши това? При условие, че в такива дни възпитателите не са в отпуск, как се отразяват извършените от тях дейности?
Отговор: Ако дните са работни (имат отношение към възнаграждението) и възпитателите са в отпуск, от меню "допълнителна заетост" избирате датата и отбелязвате "друго" - "платен"/"неплатен" отпуск. Ако са обявени и за неработни - нищо не въвеждате.

Въпрос: Работата на директора откъде ще се отчита? За отчитане на допълнителната дейност виждаме името на директора, но няма подходяща опция за избор от падащото меню. Въпросът е коя от възможните опции да избира директорът, когато отчита извършени проверки?
Отговор: Към настоящия момент няма модул в системата за отчитане работата на директори по подобие на този модул за допълнителната заетост на учителите/възпитателите. Ще ви уведомим за пускането на такъв в най-скоро време.

Въпрос: Предпочитаме да назначим заместващия възпитател на граждански договор, за сметка на бюджета на училището (не по проекта). Титуляра е в болнични за около месец. В такъв случай трябва ли да въведем в системата данните на заместващия (според нас би трябвало) като направим уточнението, че заплащането му няма да бъде по проекта.
Отговор: Да, всички заместващи учители/възпитатели трябва да бъдат отразени през системата - да са добавени в меню "Учители/възпитатели" и в графика срещу съответните часове да стои тяхното име, като е посочена опцията "заместващ", за да не им се начислява възнаграждение.

Въпрос: Учител, който не е на възпитателска длъжност, а допълва норматив с часове в полуинтернатната група погрешно е попълнил информация за отчитане на допълнителна заетост. Как може да бъде изтрита информацията?
Отговор: Изтрива се чрез икона Х срещу всеки ред от въведените часове.

Въпрос: През месец февруари имаше неучебни дни, през които възпитателите са били или в платен отпуск или на работа. Как да отбележим тези тяхни присъствия/ отсъствия ?
Отговор: Ако са били в отпуск - от меню "допълнителна заетост" се избира опцията "Други", след което - Платен отпуск. Ако са били на работа - отчитат часовете като допълнителна заетост в рамките на работния ден.

Въпрос: До края на първи срок в училището функционираха ПИГ, различни от тези във втори срок. По-конкретно имахме една сборна група в 5 и 6 клас, от която в последствие се оформиха 4 отделни групи 2 в 5 клас и 2 в 6 клас. Тъй като в първите данни, които качвахме в системата се изискваше да дадем картината към месец февруари, не се съобразихме и качихме реално функциониращите групи към този момент, без да отбележим сборната група, която вече не съществуваше като такава в този момент. Как да въведем в графика, присъствията и отсъствията на сборната група за м. януари?
1. Добавете старите групи в меню Групи - във вашия случай сборна група 5 и 6 клас.
2. Направете графика на тези групи
3. Прехвърлете учениците в тези групи - от меню Ученици.
4. Нанесете им присъствията и отсъствията
5. Върнете учениците към новите групи - от меню Ученици.

Въпрос: Възпитател е в болнични 3, 4 или 5 дни. Осигурено е заместване от учители /или е назначен външен заместник/. Как да се отчита в информационната система?
Отговор: Регистрирате заместника в информационната система (от меню "Възпитатели/ Учители ") и срещу съответните часове в графика посочвате неговото име с опцията "заместник"

Въпрос: Възпитател - титуляр замества продължително отсъстващ учител. На мястото на титуляра до завръщането е назначен външен заместник. Той е включен в моята заповед и фигурира в информационната система. В меню "Графици", при въвеждане на дейностите има възможност за отметка - заместващ учител/възпитател. Трябва ли да се постави отметката?
Отговор: В случаите на продължително заместване (когато трябва да получи възнаграждение по проекта), трябва срещу съответните часове в графика да фигурира името на заместника, без да се поставя отметка, че е заместник.

Въпрос: Работното време на възпитателите е в астрономически часове - ясно. Колко астрономически часа е това работно време? И още: 2часа организиран отдих и спорт; 2 часа самоподготовка; 2 часа занимания по интереси в какви часове се измерват- астрономически или учебни?
Отговор: Колко часа е работното време пише във всеки трудов договор.

Въпрос: При нанасяне на присъствия и отсъствия за предходен месец пропуснах да маркирам присъствията на учениците и в резултат се получиха неизвинени отсъствия. Има ли начин да се отстрани грешката?
Отговор: Може да изтриете неизвинените отсъствия като изтриете самия час от графика и да го въведете пак. Но след като сте успели да ги въведете като отсъствия, значи тези часове са минали и може да ги отчетете като ги направите съответно на присъствия и отсъствия.

Въпрос: Тъй като бях болна замесника ми трябва ли да му се прави регистрация или от моята да се даде само отметка заместващ възпитател?
Отговор: Трябва да се регистрира заместника и да фигурира неговото име срещу съответния ден от графика и трябва да се сложи отметка, че е заместващ възпитател.

Въпрос: Дните, които бяха неучебни на 8,9,10 февруари в опцията "допълнителна заетост" трябва ли да маркираме дейности за 8 часова заетост, тъй като не съм била в отпуск, а си оформях документацията, защото бях назначена от 07.02.
Отговор: Да, значи това ви е работен ден и трябва да отчетете 8 часа.

Въпрос: Съгласно Правилника на училището, учениците от ПИГ могат да се отписват с молба от родителя по всяко време на учебната година. Тяхното място се заема от друг желаещ ученик при спазване на определени условия. В т. 8.2 от Инструкцията не е предвиден такъв случай. Не е ли възможно да се замества отписан ученик от друг такъв, който е от училището, а не е придошъл?
Отговор: В системата срещу всеки ученик имате дата на записване и дата на отписване. Така, че отбелязвайте чрез тези полета кога един ученик е отписан и кога друг е записан.

Въпрос: При въвеждане на отсъствията колегата е сбъркал, като ги е повторил и сега става някакво натрупване.Може ли да бъде изчистена системата и отново да се въведат?
Отговор: Трябва да се изчистят, ако има нанесени присъствия като се направят на отсъствия, след което да се изтрият повтарящите се дни и часове от графика.

Въпрос: Може ли да се изчисти от системата грешно нанесен ден от месеца? Пример: Нанесли сме 06.02.2012г., което не е необходимо и ще се получи разминаване при общия брой отсъствия на децата за целия месец.
Отговор: Да, в графика имате икона Х за изтриване на погрешно въведени часове.

Въпрос: Как се въвежда в системата едно отсъствие, ако ученикът е отсъствал само 1 час от дадена дейност?
Отговор: За да е възможно това трябва да сте си направили графика на занятията по 1 час, и за всеки час да отбелязвате присъствията на учениците, т.е. ще правите повече кликвания, отколкото при занятие в блок. Като вариант, можете сега да не отбележите отсъствие, а присъствие, а следващия път, когато се получи същото - да го отбележите като отсъствие.

Въпрос: Регистрирах се в системата, но си обърках имейла, а не мога да си направя нова регистрация. Как да постъпя?
Отговор:
1 вариант: Директора или лице с достъп на "технически сътрудник" трябва да ви смени имейла и/или паролата.
2 вариант: Чрез меню забравена парола, въведете вашето ЕГН, за да бъде изпратена парола на регистрирания имейл. Ще се изведе съобщение с кой имейл сте се регистрирали. Влезте с този имейл, ако си знаете паролата, и от меню Лични данни си го коригирайте...

Въпрос: Каква информация трябва да въведе директора с неговата парола и каква - учителя/възпитателя със своята парола?
Отговор: Директора трябва да определи потребителите, които ще работят и ще имат достъп до системата. С достъп на директор или технически сътрудник трябва да се разпределят учениците по групи и да се въведат седмичните разписания (графиците). Графиците могат да се въвеждат и от самите учители/възпитатели, но трябва да е въведен поне един ред от график, в който да фигурира тяхното име, за да имат достъп до него. Учителите-възпитателите въвеждат и присъствията/отсъствията за групите, които водят.

Въпрос: Каква е последователността на работа със системата, след като директорът се е регистрирал и е подал заявка за включване в проекта?
Отговор:
1. Добавяне на групите за ЦОУД от меню "Групи";
2. Добавяне на ученици към групите от меню "Ученици";
3. Добавяне на учители-възпитатели от меню "Учители/възпитатели"
4. Създаване на разписание (график) от меню Графици
5. Отчитане на присъствия/отсъствия на учениците
6. Отчитане на допълнителна заетост
7. Качване на договори и отчетни документи през системата

Въпрос: С бутона "нова регистрация на УЧИТЕЛ" директора ли трябва да регистрира учителите, участващи в проекта или самия учител да се регистрира със собствена парола.
Отговор: Регистрацията през бутона "нова регистрация на ... " се извършва от лицето, което ще работи със системата. Задачата на директора е чрез неговия достъп да постави ниво на достъп и статус на лицата, така че когато те се регистрират да имат съответните права.

Въпрос: Имаме ученици, които постъпиха в училището по-късно и не фигурират в списъка, който се появява автоматично, как да ги добавим.
Отговор: Вие може да добавите учениците от предоставената форма за добавяне/изтриване на ученици от меню Ученици, като в дата на включване пишете съответната дата.

Въпрос: Как се отбелязват включените по-късно ученици в групи за ЦОУД?
Отговор: За всеки ученик има полета - дата на включване и дата на изключване, за които след като запишете ученика в дадена група, следва да отбележите датата на включване. Тези дати служат за сумиране на броя ученици по месеци. Също така отбелязването на присъствията и отсъствията на ученика е след датата на записване и преди датата на отписване.

Въпрос: Как се отбелязва движението на учениците по групи и промяната на групите?
Отговор: Всеки ученик има само една текуща група - тази, която посочвате в меню Ученици. Когато ученик се премести в друга група, първо трябва да въведете присъствията и отсъствията му в първата група - по този начин остава запис, че е бил в дадената група. В меню Групи трябва да фигурират всички групи, които съществуват и са съществували някога, т.е. групи не се трият.

Въпрос: Как да добавя график на групата?
Отговор: Влезте в меню Графици. От падащите полета избирате Група, Дисциплина и Учител/Възпитател. Изберете начин на въвеждане на графика - седмичен или единичен. Седмичния график означава, че имате повтаряемост на едни и същи предмети в едни и същи дни от седмицата или едни и същи часове. Единичното въвеждане се използва, когато искате да добавите графика ред по ред.

I. Въвеждане на седмичен график - изберете с отметки дните от седмицата, в които посоченото занятие ще бъде провеждано. В двете полета за дати посочете период на провеждане, т.е. началната и крайната дата (появява се календар за избор на дати). Въведете начален час и брой учебни часа. Проверете визуално дали сте въвели всичко правилно и тогава натиснете бутона "Добави". При успех ще се генерират записи за тези дни и период, които сте посочили във формата. Допълнително може да променяте данните на отделните записи. Но няма възможност да промените целия график наведнъж - промяната се извършва ред по ред.

II. Въвеждане на единичен график - Когато посочите в полето "дата на провеждане" се появява календар за избор на дата - избирате дата. В полето "начален час" посочете началния час, в който се провежда занятието. Въведете брой учебни часа. Въведете темата на занятието. Проверете визуално дали сте въвели всичко правилно и тогава натиснете бутона "Добави".

Въпрос: Трябва ли да се извършват промени в системата при открити грешки или ако настъпи промяна в програмата?
Отговор: Да, въведения график в системата трябва да отговаря на реалните дати и промени, които са настъпили. Включително ако има заместващи учители - също трябва да се отразят като такива.

Въпрос: Как се отбелязват присъствията и отсъствията на учениците? Как се отбелязват извинените отсъствия?
Отговор: Изберете от падащото меню група за ИИД и посочете от коя до коя дата ще отчитате часове.На база въведения график ще се появи таблица с всички ученици като редове и датите - като колони, а в клетките - празни полета за попълване (чекбоксове).

Присъствията и отсъствията се посочват по следния начин:
- С кликване на мишката върху чекбокс (поставяне на отметка) се отчита присъствие.
- Оставяне празен чекбокс (или махане на отметка) се отчита неизвинено отсъствие.
- С двойно кликване на мишката върху чекбокс се отбелязва извинено отсъствие


Въпрос: Имаме възпитатели, назначени на 4 часов работен ден с норматив : 1 час отдих и спорт, 1 час самоподготовка и 1 час дейности по интереси. Задължително ли е отдиха, самоподготовката и дейностите по интереси да са по два часа?
Отговор: Съгласно Наредба 3/18.02. 2008 г. могат да бъдат назначени възпитатели в училищата само при изпълнение на нормата за преподавателска работа, определена в Приложение 1, към чл. 3, ал. 6 , т. 8 от същата Наредба. Нормата за преподавателска работа е броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическият персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. В съответствие с чл. 4, ал. 3 от Наредба 3/18.02. 2008 г. само работно място за учителска длъжност може да се открива при непълно работно време. Часовете в полуинтернатните групи включват занимания по интереси – 2 часа, самоподготовка – 2 часа, и отдих и спорт – 2 часа.

Въпрос: Възпитателите, които са на безсрочен трудов договор към момента, как трябва да бъдат преназначени, за да отговарят на условията на проекта - с допълнително трудово споразумение, в което да уточня в допълнителни условия, че работи по проекта или нов трудов договор с нови условия? Новоназначените възпитатели може ли да бъдат назначени до края на тази учебна година, защото не е ясно, че ПИГ ще има в следващата учебна година? Възпитател, който е пред пенсиониране как ще бъде обещетен при пенсиониране по време на проекта?
Отговор: Със служителите, които имат трудови правоотношения с училището, не следва да се сключва допълнително споразумение . Определянето на персонала, който ще получава възнаграждения със средства от проекта, ще стане със заповед на директора на училището. Ако сключвате нови трудови договори с новоназначени лица в тях трябва да е изрично посочено,че ще се финансират по проекта. При сключването на договорите следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда за срочните трудови договори. Обезщетенията на персонала ще продължат да се осигуряват по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа".

Въпрос: Ако изберем комбинирания вариант на седмичното разписание, означава ли това, че третия блок се пропуска и не се провежда, или означава, че комбинираме 2 блока за 2 часа, а третия блок го провеждаме за 4 часа? Задавам този въпрос, тъй като 2 часа за самоподготовка са крайно недостатъчни, особено в прогимназиалния етап.
Отговор: При избраният "комбиниран" вариант на организация на учебния ден също трябва да се вземат 6 учебни часа - самоподготовка, занимания по интереси и отдих по 2 часа за всеки модул с възможни комбинации между часовете по отдих и занимания по интереси, но ни се струва, че учениците ще бъдат пренатоварени с 4 часа самоподготовка, каквото е Вашето предложение. Необходимо е да се има предвид и факта, че учебните програми и учебните планове, включат освен задължителните часове, и такива по СИП и ЗИП, както и възрастовото физико-психично развитие на децата и учениците.

Въпрос: Тематичното разпределение на ПИГ трябва да е същото, както е било в началото на учебната година и записано в дневника на ПИГ или ново?
Отговор: Одобрените от директора на училището тематични разпределения в началото на учебната година не се променят, само за новите групи се създават нови тематични разпределения, които отново се одобряват от директора на средищното училище. При изработването на училищна програма за целодневна организация тематичните разпределения на учителите трябва да съответстват на училищната програма.

Въпрос: До каква стойност да са заявените необходими материали за всяка ПИГ?
Отговор: Допълнително ще получите указания в зависимост от това дали става въпрос за канцеларски материали за училището по работата по проекта или за материали за провеждане на самоподготовката и заниманията по интереси.

Въпрос: Какви са условията за вземане на лекторски часове от възпитателите?
Отговор: Следва да се спазват изискванията на КТ за извънареден труд при 8 часов работен ден за възпитателите/учителите/.

Въпрос: Възможна ли е такава организация: блок а- 2 часа, блок в - 2 часа, блок с - 1 час ? нали са пътуващи ученици?
Отговор: Не е възможно да има целодневна организация с по-малко от 6 учебни часа - блок А - 2 часа, блок - Б- 2 часа, блок В- 2 часа, като часове - отдих могат да включват и обедното хранене. Транспортните схеми трябва да се съобразят с заетостта на учениците в целодневна организация.

Въпрос: Медицинското лице и охраната се назначават със стартирането на проекта ли и техните заплати от бюджета на училището ли са?
Отговор: С оглед опазване живота и здравето на учениците осигуряването на охрана и медицинско обслужване се отнася за целия престой на учениците в училището - и в задължителните часове и в следобедните занимания по ПИГ, затова в проекта не са предвидени средства за осигуряване на медицинско лице и охрана.

Въпрос: Към момента имаме сформирани 2 сборни ПИГ в начален етап, които са съответно с по 29 и 28 броя ученици с по 3 и 2 в повече от изискванията за максимален брой ученици, съгласно Наредба № 7. На база направени проучвания и проведен ПС към 10.12.2011 г. има допълнително ученици - 12, които желаят да се включат в ПИГ, но те не са достатъчно за сформиране на нова група при условие, че не се прехвърлят ученици към новата група от сформираните 2 групи на 01.09.2011 г. Моля да ни отговорите как да процедираме в случая.
Отговор: За да се спазят изискванията на нормативната уредба на МОМН, и с оглед факта, че се работи по-ефективно в ПИГ с по-малко ученици, следва да се запишат някои от учениците, при възможност по тяхно желание, в новосформираната група.

Въпрос: Ако към 01.01.2012 година има подадени заявления, достатъчни за сформиране на нова полуинтернатна група в начален етап, но все още няма назначен възпитател, следва ли да се отрази тази група в заявката?
Отговор: В случай, че новата група функционира като часовете временно / до назначаването на възпитател / се водят от вече назначен учител или възпитател в училището, новата група следва да се отрази в системата. Ако не се водят занятия, а само има подадени заявления, ще се отрази в момента, в който реално започне да функционира, но не по-късно от началото на втория учебен срок.

Въпрос: Как се отразява движението на учениците след заявените бройки в заявлението – напускане и прииждане на ученици в училището или в групата. На кой етап директорът разбира, че ще има орязани средства заради отсъствия на дадени ученици над 25 %?
Да се даде ЯСЕН ПРИМЕР как става годишното уравняване на броя на учениците сега и от 15 септември.
Отговор: Движението се отразява в намаляване или увеличаване на субсидията (максималния размер на възстановяемите разходи) от началото на месеца, следващ месеца на напускането или записването на ученик. Директорът първи разбира, че ще му бъдат редуцирани средствата, след като завери дневниците (присъствените форми) с обобщената информация за всеки ученик. Годишното уравняване става в края на годината (а не сега) и се прави като се изчислява средния броя на учениците от 12-те месеца на годината. Изчисляването на средния брой е проста математическа операция (събират се дванайсетте месеца и се дели на 12), която ще извършва информационната система.

Въпрос: Училище е заявило разкриване на група в заявлението си, но вече смята, че няма да може да я направи. Кога и как да заяви отказа от тази нова група. Може ли потвърденото заявление да се отвори за промяна и да си променят броя преди заповедта на министъра или вече е късно и впоследствие ще направят промяната?
Отговор: Да го направи веднага. Броят на учениците не се определя със заповед на министъра, а се регистрира в информационна система.

Въпрос: Как се процедира, когато по проекта се отчита част от заплатата на учител в прогимназиален етап, който си допълва нормата със самоподготовка? Директорът издава ли заповед или протокол за определяне на процента? Трябва ли за заплатата на този учител да има две платежни нареждания – едно за частта по проекта и едно за останалата част? Как се процедира и с частта от осигуровките?
Отговор: Директорът издава заповед и определя коефициент за разделяне на разходите за възнаграждение и осигуровки. Това го има ясно записано в предварителните правила и е даден пример. За плащането, както на работни заплати, така и на осигуровки по проекта, са необходими отделни платежни нареждания.

Въпрос: Обратния случай, който също е често срещан - възпитател има възложени и часове в сутрешната смяна и поради това му е редуциран норматива като възпитател. Част от заплатата ли му се признава по проекта или ще може да се отчете цялата? По каква методика се определя частта? С колко платежни му се нарежда заплатата? Този възпитател няма да може да покаже 30 часова норма като възпитател в информационната система и съответно учениците няма да са имали в пълния обем трите режимни момента - отдих, самоподготовка, работа по интереси. Това проблем ли ще е?
Отговор: При обратният случай се процедира по същия начин – определя се коефициент, така че по проекта да се отчете само част от възнаграждението и осигуровките, които са за дейността по ЦОУД. Ако учениците нямат всички часове, това означава, че програмата за ЦОУД се изпълнява частично и училището няма да може да докаже поне 80% изпълнение на дейността, което означава, че няма да получи пари.

Въпрос: Счетоводителят по допълнително споразумение ли се ангажира или по граждански договор? Също ли е упоменат в заповедта за възпитателите, че са участници в проекта? Тази заповед за определяне на включените в проекта има ли някакви задължителни реквизити, които са важни за отчитането по проекта?
Отговор: Прочетете внимателно правилата, които сме Ви пуснали. В първия абзац на т.3.3. го пише това.
Счетоводителят не се включва в заповедта за определяне на възпитателите. Задължителните реквизити са тези, които за всяка заповед. Основното, което трябва да се напише, че се определят възпитатели за изпълнение на дейностите по ЦОУД по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".

Въпрос: Парите за директора и счетоводителя кога и как се привеждат на училищата – ежемесечно или за годината; преди да се прави разхода или след посочване на отработените часове.
Отговор: Преди извършване на разхода може да бъде получен аванс. Такъв вероятно ще се преведе на училищата през м. март, 2012 г. Независимо дали е получен аванс, директорът може да отчете разход по правилата на проекта - на база изработеното време и одбрен отчет.

Въпрос: Има ли задължение за училищата за табела за проекта, за чия сметка е нейното изработване, кой ще предостави модел и размери?
Отговор: Да. Училищата ще получат указания за това.

Въпрос: Трябва ли кореспонденцията и вътрешната документация по проекта (графици, протоколи, списъци и пр.) да са на бланка с логото на ЕС, ЕСФ и името и номера на проекта?
Отговор: Да.

Въпрос: Средствата за РИО месечно ли ще се отпускат или за по-големи периоди? РИО ще получи ли авансови средства, както училищата?
Отговор: Да, ще получат аванс през м. февруари. Регулярността и размерът на аванса ще се определя ад-хок, в зависимост от това с какъв ресурс разполага МОМН, но ще се стараем да отпускаме аванс поне за тримесечие.

Въпрос: Плащането на експерти от РИО ежемесечно ли ще става или на по-големи периоди ще се събират отработените часове?
Отговор: Не е задължително да става ежемесечно, освен ако не получите изрично указание за това от ръководителя на проекта. Първото отчитане на разходите на РИО ще стане след месец март.

Въпрос: Разходите на РИО къде ще се отчитат – пак в информационната система ли?
Отговор: Да

Въпрос: Как ще става практически отчитането на часове от екипите на РИО и на началника – подаваме ли ги предварително за одобрение или правим плащането и тогава виждате кой по колко часове си е сложил?
Отговор: В рамките на определения лимит следва да направите разчет и да изведете при ангажирания брой служители колко часове максимално можете да отчетете. Препоръчваме в зависимост от възложените задължения на експертите предварително да направите оценка на необходимия броя часове за изпълнение на задълженията, като по този начин направите предварително разпределение на максималния брой часове и неофициално поставите лимит на отчитаните часове на всеки служител. Препоръчваме също така да не се отчитат еднакъв брой часове всеки месец.

Въпрос: Как ще се отчита разход по проекта при положение, че общината е доставчик на храненето – договор за съвместна дейност, префактуриране?
При това положение този, който избира доставчика (общината) не е обвързан с проекта и не би следвало да е задължен да обединява обемите на поръчката за 3 години. Също така при този вариант училището организира закуските, а общината – обядите. В такъв случай тези хранения имат различен възложител на доставката и се оказват разделени.

Отговор: В т.3.6.2. на предварителните правила е засегнат случая, когато общината е доставчик. За да се възстановят разходи трябва да има разходооправдателни документи на името на училището. Хипотеза за разделяне имаме, само когато възложителят е един и същ.

Въпрос: Как могат да се отчитат разходи за продукти, а не за крайния обяд?
Отговор: Отчитането трябва да става по публикуваните правила.

Въпрос: Може ли да има анекси към заварените договори, които добросъвестно са сключени при пълно спазване на условията на наредбата за малките обществени поръчки без училищата да са били известени, че предстои промяна в условията?
Отговор: Като цяло препоръчваме никъде да не се прекратява дейността по обедно хранене, заради провеждането на нова процедура. До приключване на новата процедура училището следва да продължи доставката по съществуващия договор или да организира друг временен вариант. Важното е училището своевременно да планира нова процедура в случаите на очаквано надвишаване на прага, който предполага да е проведена по-утежнена процедура.

Въпрос: Значителен проблем ще породи проточването на заетостта на ученика с 6 часа и почивки – особено за по-големите ученици, които имат и 7 часове. Те трябва да бъдат задържани до късно в училище. В същото време по-малките ученици са приключили, но автобусите не могат да извозват само тях. Възможно ли е по аналогия с двусменното обучение и на основание на ППЗНП за средищните училища по проекта да се разрешат учебни часове по 40 мин. За да разрешат началниците такова нещо ще се нуждаят от писмо от МОМН, че се разширява постановката за двусменното обучение по посока и средищните училища. Така ще се сближи и времето за извозване на малките и големите ученици.
Отговор: Ще получите писмо. Указания ще Ви дадем и на срещите по региони.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени